Вие не сте наш клиент или сте сложили нов компютър, лаптоп, ланкарта или рутер.

Вашият IP адрес е: 3.233.219.62

Обадете се и продиктувайте IP адреса на устройството,
с което ще използвате интернет или изпратете съобщение на администраторите,
като напишете трите имена от договора.

Телефон 0898-388-788

Ако желаете да използвате интернет на повече от едно устройство
трябва да си закупите рутер.

Телефон за връзка при проблеми или аварии 0898-388-788